ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ឲ្យរៀង! ចតរថយ...

ឲ្យរៀង! ចតរថយន្តនៅលើផ្លូវគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ ត្រូវសមត្ថកិច្ចស្ទូចយកទៅទុកនៅសាលាក្រុង៣០ថ្ងៃ

0

ព្រះសីហនុ: កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានចាត់វិធានការស្ទួចឡាន៧គ្រឿង ដែលចតលើផ្លូវគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ បង្កការស្ទះចរាចរណ៍ យកមករក្សាទុកនៅសាលាក្រុង៣០ថ្ងៃ ទើបប្រគល់ឲ្យម្ចាស់វិញ។

ជាវិធានការបន្តរដ្ឋបាលក្រុងនឹងបន្តចុះមានវិធានការស្ទួចឡានដែលចតគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់យកមករក្សាទុកនៅសាលាក្រុងទៀត ដូចភ្លៀងរលឹម៕

មតិយោបល់