ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន! ធាតុអាកាសកាន់តែទ្បើងកម្ដៅហើយ អាចមានជំងឺផ្សេងៗ វាយលុកសុខភាព…

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់