ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន! សីតុណ្ហភាពនៅកម្ពុជា នឹងបន្តកើនទ្បើងបន្ថែមទៀត

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់