ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទៀតហើយ! អនុប្...

ទៀតហើយ! អនុប្រធាននគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ ត្រូវដកហូតមុខតំណែង…

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់