ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនចង់ដឹង...

បងប្អូនចង់ដឹងអត់ បើកបរផ្លូវលឿនពីភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ កំណត់ល្បឿនប៉ុន្មាន?

0

ភ្នំពេញ: ផ្លូវល្បឿនលឿនចេញពីភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរ ក្នុងល្បឿនចន្លោះពី ១០០ -១២០គីទ្បូម៉ែត្រ ក្នុងមួយម៉ោង។

សូមបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្លូវល្បឿនលឿនខាងលើ បានបើកកដ្ឋានសាងសង់ហើយ៕

មតិយោបល់