ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចូលឆ្នាំថ្ងៃទ...

ចូលឆ្នាំថ្ងៃទី១ បន្ទាប់ពីមេឃក្ដៅ ភ្លៀងក៏ធ្លាក់ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់

0

ពោធិ៍សាត់: រសៀលនេះ ថៃ្ងទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម នៅក្រុងពោធិ៍សាត់ និងស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់៕

មតិយោបល់