ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងនិងខ្យល់...

ភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើអោយរលំ និង របើកដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយខ្នងនៅខេត្តបាត់ដំបង

0

បាត់ដំបង: មានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យរលំ និង របើកដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន175 ខ្នង ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩
វេលាម៉ោង៣និង២០នាទី ល្ងាច មានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យរលំ និង របើកដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន175 ខ្នងគឺ
នៅឃុំជ្រៃចំនួន 88 ខ្នង
និងឃុំជ្រោយស្តៅចំនួន 87 ខ្នង
ក្នុងករណីខាងលើតាមព័ត៌មានបឋមមានរបួសមនុស្ស 6 នាក់ ស្រី 5 នាក់៕

 

 

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.