ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានទៀតហើយ! លោ...

មានទៀតហើយ! លោកអធិការស្រុកកំពង់សៀម ហិង្សាលើពលរដ្ឋ ពេលនេះ ត្រូវដកបញ្ឈរជើងហើយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានលិខិតបង្គាប់ការដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.