ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្លូវLVទឹកលិច...

ផ្លូវLVទឹកលិចមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានទេកាលពីព្រឹកមិញ

0

ព្រះសីហនុ: ព្រឹកថ្ងៃ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានសេចក្តីរាយការណ៏មកថា ផ្លូវLVទឹកលិចមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានទេ ក្រោយមានភ្លៀងមួយមេកាលពីយប់មិញហើយមន្ត្រីកំពុងចុះពិនិត្យ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.