ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ឡាន ប៊ែន ដឹក ...

ឡាន ប៊ែន ដឹក ថ្ម ធ្វើ ផ្លូវ ជាតិ លេខ ៧ បានបុកចូល ផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ របួស ម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់

0

ត្បូងឃ្មុំ: កាលពីវេលាម៉ោង ១ និង ៣០០ នាទី ថ្ងៃ ត្រង់ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ឡាន ប៊ែន ដឹក ថ្ម ធ្វើ ផ្លូវ ជាតិ លេខ ៧ បានបុកចូល ផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ ជាំ ទ្រៀក ឃុំ ត្រមូង ស្រុកមេមត់បណ្តាលឲ្យរង របួស ម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ ដែល កុំ ពុងលក់ដូរនិង ខូចខាត ទ្រព្យ សម្បត្តិ មួយ ចំនួន៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.