ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមមេត្តាប្រុ...

សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា នៅគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Lina Soon ដែលកំពុងតែ…

0

សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា នៅគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Lina Soon ដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានចុះប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល:

 

 

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.