ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មន្ត្រីប៉ូលិស...

មន្ត្រីប៉ូលិស ពាក់សក្ត័៤កន្លះម្នាក់ ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន

0

សៀមរាប: សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលិស ពាក់សក្ត័៤កន្លះម្នាក់ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន នៅខេត្តសៀមរាប តាមដីការរបស់សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.