ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្រុកក្នុងខេត...

ស្រុកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុងប៉ៃលិនមួយចំនួននឹងត្រូវផ្អាក់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្ណោះអាសន្ន

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.