Post News Media ព័ត៌មានជាតិ ការហាមឃាត់គណន...

ការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Lady Beauty Online Shop កំពុងផ្សាយលក់ឳសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Lady Beauty Online Shop កំពុងផ្សាយលក់ឳសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល