ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខេត្តព...

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចាត់តាំងឲ្យមន្ត្រីចុះពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងគុណភាពសំណង់នៃអគារដែលបានរលំ បាក់

0

ព្រះសីហនុ: រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចាត់តាំងឲ្យមន្ត្រីចុះពិនិត្យលក្ខណ:បច្ចេកទេសនិងគុណភាពសំណង់នៃអគារដែលបានរលំ បាក់កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ។
សមាសភាពចូលរួមសូមអានលិខិតបង្គាប់ការខាងក្រោម​​៖

មតិយោបល់

Loading...