នគរបាលចុះឃាត់ ទោចក្រយានយន្ត ដែល បំពាក់បំពង់ ស៊ឺម៉ាំងនិង ភ្លើងឡាស៊ែរទាំង៨ស្រុក បាន៧៥ គ្រឿង

កំពត: នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩នេះការ ឃាត់ ទោ ចក្រ យាន យន្ត ដែល បំពាក់ បំពង់ ស៊ឺម៉ាំង រំខាន ដល់ ការ រស់នៅ របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ និង ភ្លើង ឡាស៊ែរ គឺនៅតែបន្តក្នុងរយ: ពេល ០៦ថ្ងៃឃាត់បានចំនួនសរុប ៧៥ គ្រឿង ក្នុង នោះរួមមាន ៖
១-ក្រុងកំពត ៦០ គ្រឿង ២-ស្រុកទឹកឈូ ០១ គ្រឿង៣-ស្រុកកំពង់ត្រាច ០៧ គ្រឿង៤-ស្រុកបន្ទាយមាស ០៦ គ្រឿង
៥-ស្រុកអង្គរជ័យ ០០ គ្រឿង៦-ស្រុកឈូក ០០ គ្រឿង៧-ស្រុកដងទង់ ០១ គ្រឿង៨-ស្រុកជុំគីរី ០០ គ្រឿង
សូម មេត្តា ចូលរួម អនុវត្ត តាម ច្បាប់ ចរាចរណ៍ ផ្លូវ គោក ទាំងអស់ គ្នា និងសូម ប្រើ ប្រាស់ទោចក្រយានយន្តតាម លក្ខណ: បច្ចេកទេស ដើម្បីជៀសវាង នូវ ការ កែច្នៃ៕

មតិយោបល់