ក្មេងទំនើងជិះបង្ហោះម៉ូតូតាមផ្លូវសាធារណៈនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តឃាត់ហៅអាណាព្យាបាលមកធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យយកទៅអប់រំបន្ត

បន្ទាយមានជ័យ: នគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ឃាត់ក្មេងទំនើងជិះបង្ហោះម៉ូតូតាមផ្លូវសាធារណ:បង្កប៉ះ
ពាល់សណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវសាធារណ:ហៅអាណាព្យាបាលមកធ្វើកិច្ចសន្យាហើយដោះលែងឱ្យយកទៅអប់រំបន្ត៕

មតិយោបល់