ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ Update៖ សរុបម...

Update៖ សរុបមកដល់ពេលនេះស្លាប់១៩នាក់ ហើយករណីបាក់អាគារនៅព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: នៅយប់ម៉ោង៩និង០០នាទី ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ សមត្ថកិច្ច បានរកឃើញជនរងគ្រោះ មួយនាក់ទៀត(ប្រុសស្លាប់) សរុប ចំនួន ៤៣ នាក់ (ស្លាប់១៩នាក់ ស្រី៤នាក់) និង (រងរបួស២៤នាក់ ស្រី២នាក់)៕

 

មតិយោបល់