ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៨ខាង...

នៅថ្ងៃទី២៨ខាងមុខនេះ ដំណឹងស្ដីពីការ បញ្ចៀសចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ន…

0

ភ្នំពេញ: សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការបញ្ចៀសចរាចរណ៍ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់

Loading...