អ្នកខេត្តកំពតកុំឆ្ងល់អី! ករណីផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី

កំពត: អគ្គិសនីមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជនខេត្តកំពតថា នឹងមានការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី បណ្ដោះអាសន្នអានខ្លឹមសារខាងក្រោមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់