ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តកំពត...

អ្នកខេត្តកំពតកុំឆ្ងល់អី! ករណីផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី

0

កំពត: អគ្គិសនីមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជនខេត្តកំពតថា នឹងមានការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី បណ្ដោះអាសន្នអានខ្លឹមសារខាងក្រោមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.