ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងកំពុងធ្ល...

ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

0

ត្បូងឃ្មុំ: នៅថៃ្ងទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀលនេះមានភ្លៀងកំពុង ធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅស្រុកពញាក្រែក និងអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៕

មតិយោបល់

Loading...