ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ហាមដាច់ខាតគណន...

ហាមដាច់ខាតគណនីហ្វេសប៊ុក Health & Beauty Care-Australian Product

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Health & Beauty Care-Australian Product កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានចុះប្រវេទន៍ និង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

 

មតិយោបល់