ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ពលរដ្ឋស្នើអាជ...

ពលរដ្ឋស្នើអាជ្ញាធរព្រះសីហនុ ជួយពិនិត្យផ្លូវផង មានជង្ហុកធំៗ និងរអិលពេលមានភ្លៀងម្តងៗ ពិបាកធ្វើដំណើរ

0

ព្រះសីហនុ: ពលរដ្ឋស្នើរកអាជ្ញាធរ ឬផ្នែកទទួលគម្រោងធ្វើផ្លូវអូរ៤អូរ៥ ក្រុងព្រះសីហនុ ពិនិត្យលទ្ធភាពជួយសម្រួលជាបណ្តោះអាសន្ន តាមកន្លែងដែលកំពុងខូចខ្លាំង ដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាក មុនពេលដែលការជួសជុលជាបេតុងធ្វើមកដល់។

ដោយសារកំណាត់ផ្លូវខាងលើ ចាប់ពីជិតសាលាក្រុងព្រះសីហនុ រហូតទៅដល់ជិតផ្លូវបំបែកអូរត្រេះបច្ចុប្បន្ន មានជង្ហុកធំៗ និងរអិលពេលមានភ្លៀងម្តងៗ បង្កផលលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរ៕

មតិយោបល់