ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខ្យល់កន្ត្រាក...

ខ្យល់កន្ត្រាក់ បំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នង នៅខេត្តព្រៃវែង

0

ព្រៃវែង: កាលពីល្ងាចថៃ្ងទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ មានខ្យល់កន្ត្រាក់ប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង ៖

១.ឃុំជាខ្លាង៖ ផ្ទះចំនួន ០១ខ្នង របើកក្បឿង
២.ឃុំអង្គទ្រេត៖ ផ្ទះចំនួន ២២ខ្នង (ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ០៥ខ្នង និងស្រាលចំនួន ១៧ខ្នង)
៣. ឃុំស្វាយអន្ទរ៖ ផ្ទះចំនួន ៣០ខ្នង សរុបចំនួនខ្នងផ្ទះដែលខូចខាត ដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅក្នុងស្រុកស្វាយអន្ទរ (មានចំនួន ៥៣ខ្នងផ្ទះ)៕

មតិយោបល់