ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចង់ដឹងអត់ និយ...

ចង់ដឹងអត់ និយោជិត ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ ដើម្បីទទួលបានការបើករំឮកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារពីនិយោជក?

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...