ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកម្ពុ...

អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួនជាបណ្ណោះអាសន្ន

0

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនីកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនអតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមតំបន់ និងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.