ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណ្ឌដូនពេញនឹង...

ខណ្ឌដូនពេញនឹងមានការដាច់ទឹក…

0

ភ្នំពេញ: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបណ្តោះអាសន្ន នៅលើផ្លូវលេខ១ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

– មូលហេតុ៖ ដោយសារបែកក្រវ៉ាត់ ទំហំ២២៥មម ។
– ទីតាំង៖ នៅលើផ្លូវលេខ១ ។
– ផ្ទៃសេវាផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកបណ្តោះអាសន្ន៖ នៅចន្លោះផ្លូវ៨៨ ដល់ផ្លូវលេខ១០៨ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។
– រយ:ពេល៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង១៣និង០០នាទីរសៀល ដល់ម៉ោង ១៤និង០០នាទីរសៀល៕

មតិយោបល់