ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនិយមពិសាស...

អ្នកនិយមពិសាសាច់ជ្រូក ហាមដាច់ខាត ទទួលទានជ្រូក ដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិត្យ លក់ក្នុងទីផ្សារ

0

ភ្នំពេញ: គណ:កម្មការផ្សារស៊ិនជូរីផ្លាហ្សា សូមប្រកាស់ជូនបងប្អូនអាជីវករ ក៏ ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនិយមពិសាសាច់ជ្រូក អាចហូបបានវិញហើយ ដោយសាច់ទាំងនេះ បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ តាមបច្ចេកទេសបសុពេទ្យ បានត្រឹមត្រូវ និងមានបោះត្រាបញ្ជាក់សាច់ជ្រូក ដែលអាចហូបបាន។

គណ:កម្មការផ្សារ ហាមដាច់ខាតជ្រូក ដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិត្យ ចូលមកលក់ក្នុងទីផ្សារឡើយ៕

មតិយោបល់