ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! អគ្គន...

អុញនោះ! អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការគេចវេះពន្ធ និងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលើបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់