ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយផ្សព្វផ...

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឱ្យបានទូលំទូលាយផង! គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ពិភពទំនិញ Online ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផល គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ពិភពទំនិញ Online កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានលេខបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់

Loading...