ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាជ្ញធរ និងជំ...

អាជ្ញធរ និងជំនាញ កំពុងរកវិធានការដោះស្រាយ ខណៈលំនៅដ្ឋានពលរដ្ឋរងការជន់លិច នៅក្រុងព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: ភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ លំនៅដ្ឋានពលរដ្ឋក៏បន្តរងការជន់លិច ក្នុងសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩។ ករណីនេះ អាជ្ញធរ និងជំនាញ បាននឹងកំពុងរកវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់៕

មតិយោបល់