ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ហាមដាច់ខាត បន...

ហាមដាច់ខាត បន្ទះឳសថ បិតបណ្តេញជាតិពុលដែលមានគុណភាពព្យាបាលជំងឺ ឈ្មោះ SAKI

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ ការលក់ និង ចែកចាយ បន្ទះឳសថ បិតបណ្តេញជាតិពុលដែលមានគុណភាពព្យាបាលជំងឺ ឈ្មោះ SAKI កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

 

មតិយោបល់

Loading...