ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលក្រុង ...

រដ្ឋបាលក្រុង នឹងមិនលើកលែងចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលចតរថយន្ត និងម៉ូតូគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បង្កការកកស្ទះ

0

ព្រះសីហនុ: រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ និងមិនលើកលែងចំពោះបុគ្គល ទាំងឡាយណា ដែលចតម៉ូតូ ឬរថយន្ដគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ បង្កឲ្យមានការកកស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរនោះឡើយ ។

ម៉ូតូ ឬរថយន្ដ ដែលចតគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ និងចាប់យកមករក្សាទុកនៅសាលាក្រុង ដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់៕

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.