ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រថយន្តដែលចតគ្...

រថយន្តដែលចតគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ត្រូវរដ្ឋបាលក្រុងយកទៅ…

0

ព្រះសីហនុ: ថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានចាប់ឡានដែលចតលើផ្លូវគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ចំនួន ០៦គ្រឿង យកមករក្សាទុកនៅសាលាក្រុង៕

មតិយោបល់

Loading...