ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសាធារណៈ...

ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ឲ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទបំពេញតួនាទី ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ភាពស្មោះត្រង់ ថ្លៃថ្នូរ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់