ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសាធារណ:...

ក្រសួងសាធារណ:ការ និងដឹកជញ្ជូន ឲ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទបំពេញតួនាទី ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវ: ភាពស្មោះត្រង់ ថ្លៃថ្នូរ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.