ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សកម្មភាពបេក្ខ...

សកម្មភាពបេក្ខជនចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡង នារសៀលថ្ងៃនេះ

0

សកម្មភាពបេក្ខជនចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡង នារសៀលថ្ងៃទី២ នៃដំណើរការសំណេរ ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡង៖ ១៩ សីហា ២០១៩

បេក្ខជនបានចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡង ដោយមានការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ គណ:មេប្រយោគអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

ចំពោះដំណើរការសំណេរនារសៀលនេះមានមួយមុខវិជ្ជាគឺ៖ សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ (គណិតវិទ្យាពីម៉ោង១៤:០០ដល់១៦:៣០) សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (អក្សរសាស្ត្រខ្មែរពីម៉ោង១៤:០០ដល់ម៉ោង១៦:៣០)៕

មតិយោបល់