រថយន្តជាច្រើនគ្រឿង ត្រូវក្រុមកម្លាំងជំនាញចាប់យកទៅសាលាក្រុង

ព្រះសីហនុ: នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានចាប់ឡានចំនួន ០៨គ្រឿង ដែលចតលើផ្លូវគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ យកមករក្សាទុកនៅសាលាក្រុង៕

មតិយោបល់