ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្អាកដំណើរការ...

ផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមុខងារ «លេខពិសេស ចុះបញ្ជីររថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល» នៃប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថា មានផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមុខងារ “លេខពិសេស ចុះបញ្ជីររថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល” នៃប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុះបញ្ជីរថយន្ត vehicle.mpwt.gov.kh

– ផ្អាកដំណើរការ៖ ៩ និង០០នាទីយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
– ដំណើរការឡើងវិញ៖ ៦ និង៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩៕

មតិយោបល់