ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាគារមួយកន្លែ...

អាគារមួយកន្លែងកំពុងសាងសង់របស់ជនជាតិចិននៅចុងអូរឈើទាលពេលនេះ…

0

ព្រះសីហនុ: មានអគ្គិភ័យឆេះក្នុងអាគារមួយកន្លែងកំពុងសាងសង់របស់ជនជាតិចិននៅចុងអូរឈើទាល ក្នុងសង្កាត់លេខ៤ វេលាម៉ោងជាង៩និង០០នាទីយប់ថ្ងៃ២៥ ខែសីហ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ។ សមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែកកំពុងប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិ ភយ័អន្តរាគមន៍ពន្លត់ ៕

 

មតិយោបល់