ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅព្រឹកភ្លៀងក...

នៅព្រឹកភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ ក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ

0

ឧត្តរមានជ័យ: នៅព្រឹកថៃ្ងទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្ទៃមេឃមានសភាពអួអាប់គ្របដណ្ដប់ទូទាំងខេត្ត ភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កម្រិតផ្សែងក្រូច នៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៕


មតិយោបល់