ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងទេសចរណ៍...

ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញវិធានការបន្ទាន់ ទប់ស្កាត់ការធ្វើអាជីវកម្ម ទីផ្សារទេសចររៀបចំដំណើរកម្សាន្ត «ថ្លៃសូន្យ»

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.