ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ!! លែងឲ...

អុញនោះ!! លែងឲ្យមានកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ បំពេញភារកិច្ចការពារសន្តិសុខតាមក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស ក្លឹបកម្សាន្ត ធនាគារឯកជន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.