ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់មិ...

ភ្លៀងធ្លាក់មិនព្រមឈប់តាំងពីព្រឹករហូតមកដល់រសៀលនេះ ផ្លូវលិចទឹកហើយ នៅខេត្តកោះកុង

0

កោះកុង: នៅថៃ្ងទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តាំងពីព្រឹករហូតដល់មកដល់ពេលរសៀលនេះ ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយ ទៅខ្លាំង នៅគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ខេត្តកោះកុង បណ្ដាលឲ្យផ្លូវលិច៕

មតិយោបល់