ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋាករទឹកស្វ...

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹករយៈពេលខ្លី

0

ភ្នំពេញ: រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹករយ:ពេលខ្លី ក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីកាត់ភ្ជាប់បណ្តាញចែកចាយទឹកថ្មី៕

 

មតិយោបល់