ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នគរបាលខេត្តព្...

នគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចេញកម្លាំងទាំងមេឃភ្លៀង សម្រួលចរាចរណ៍ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះ

0

ព្រះសីហនុ: នគរបាលចរាចរណ៍ ចេញកម្លាំងទាំងមេឃភ្លៀង សម្រួលចរាចរណ៍តាមបណ្តោយផ្លូវឃ្លាំងលើ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩៕

មតិយោបល់