ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share លើកទឹកចិត្តពួកគាត់!! សមត្ថកិច្ចលំផាត់ ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋ ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិច

0

រតនគិរី: យោងតាមផេកមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តរតនគិរី បានបង្ហាញពីសកម្មភាពកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋ នៅឃុំបាតាង ស្រុកលំផាត់ ដែលជាប់នៅលើដំបូលផ្ទះ ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិច កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៩ សីហា ឆ្នាំ២០១៩៕

មតិយោបល់