ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់មាន់ជល់បា...

ចាប់មាន់ជល់បាន១៧ក្បាលនិងម៉ូតូ៣គ្រឿងអ្នកលេងជល់មាន់រត់បាត់អស់

0

ព្រះសីហនុ: នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ បានចុះចាប់កន្លែងជល់មាន់ចំនួន២ទីតាំង៖
ទីតាំងទី១ ស្ថិតនៅភូមិ១ សង្កាត់១ ក្រុងព្រះសីហនុនិងទីតាំងទី២ ស្ថិតនៅភូមិ៣ សង្កាត់៣ ក្រុងព្រះសីហនុ។

សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលចាប់មាន់ជល់បានចំនួន ១៧ក្បាល និងម៉ូតូ ៣គ្រឿង រីឯអ្នកជល់មាន់រត់បាត់អស់៕

មតិយោបល់