ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រឹមភ្លៀងធ្ល...

ត្រឹមភ្លៀងធ្លាក់ ៤ថ្ងៃជាប់គ្នា បណ្ដាលឲ្យតំបន់ក្បាលស្ទឹងសែនរងការលិចលង់

0

ព្រះវិហារ: នៅព្រឹកថៃ្ងទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ភ្លៀងដែលបានធ្លាក់បន្តបន្ទាប់ជាប់ៗគ្នា ៤ថ្ងៃ ក្នុងបរិមាណជាង ២០០មម បានបង្កឲ្យមានការលិចភូមិឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន នៅក្នុងឃុំយាង ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ( តំបន់ក្បាលស្ទឹងសែន ) ៕

មតិយោបល់