ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្ថានីយ/ដេប៉ូ...

ស្ថានីយ/ដេប៉ូចែកចាយប្រេងឥន្ធន:ចំនួន ៦ទីតាំង ត្រូវមន្ត្រីជំនាញរកឃើញភាពមិនអនុលោម

0

កំពង់ឆ្នាំង: នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូល ដោយមានការសហការពី អាជ្ញាធរដែនដី បាននាំយករថយន្តពិសោធន៍ចល័ត ផ្នែកប្រេងឥន្ធន: ចុះត្រួតពិនិត្យបណ្តាស្ថានីយ/ដេប៉ូចែកចាយប្រេងឥន្ធន:ចំនួន ០៨ទីតាំង នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ក្នុងការត្រួតពិនិត្យនេះ មន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការវិភាគលើកម្រិតសន្ទស្សន៍អុកតានរបស់ប្រេងសាំង, សេតានរបស់ប្រេងម៉ាស៊ូត និងត្រួតពិនិត្យលើរង្វាស់រង្វាល់របស់បណ្តាស្ថានីយ/ដេប៉ូចែកចាយ ទាំង ០៨ផងដែរ។

លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីជំនាញ បានរកឃើញស្ថានីយ/ដេប៉ូចែកចាយប្រេងឥន្ធន:ចំនួន ០៦ទីតាំងមិនមានអនុលោមភាពផ្នែកគុណភាព និងបរិមាណ ។

ដោយសារនេះជាការរកឃើញលើកទី១ មន្ត្រីជំនាញបានឱ្យម្ចាស់ស្ថានីយ/ដេប៉ូខាងលើ ធ្វើកិច្ចសន្យាកែតម្រូវភាពមិនអនុលោមខាងលើ បើមន្ត្រីកាំកុងត្រូលរកឃើញកំហុសលើកទី២ មន្ត្រីជំនាញ នឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.