ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងនិងខ្យល់...

ភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងបង្កឲ្យដំបូលផ្ទះពលរដ្ឋខូចខាត និងបាក់ដើមឈើ

0

ព្រះសីហនុ: ភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងវេលាម៉ោងជាង ៩ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ បង្កឲ្យមានខូចខាតដំបូលផ្ទះអ្នកភូមិ និងបាក់ដើមឈើខ្លះទៀត នៅម្តុំជិតកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ទេ ៕

មតិយោបល់